جهت تماس با کارشناسان مجموعه آرامیس پرداز لطفا ازطریق تلفن و یا لینک تلگرام شرکت از ساعت 10 صبح تا 19 تماس حاصل فرمایید.

 

 

                            88341967-8                                        آرامیس پرداز

 

 

 

 

 

 اصاهه اهاهاصیها هاخهیها هاهایی

حخسیتسخای

یاهو

 

مجموعه آرامیس پرداز با استفاده از تجارب چندین ساله اعضا در زمینه ماشینهای اداری به صورت تخصصی از سال 1390 فعالیت خود را بر روی پلاترهای HP متمرکز نمود.